Black and White Photo Signed by Cosmonauts Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovich, Bykovsky, Tereshkova

Black and White Photo Signed by Cosmonauts Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovich, Bykovsky, Tereshkova

0.00

Black and white group photo 18 cm x 12 cm signed by six early cosmonauts including Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovich, Bykovsky, Tereshkova.

Sold.

Add To Cart